TAC Coronari

TAC Coronari

Home Oferta assistencial TAC Coronari

Centres:

La coronariografia és una prova que permet avaluar a l'especialista l'estat de les artèries coronàries: obstruccions, estretaments, severitat de les lesions, número d'artèries afectades...