TAC Dental

TAC Dental

Home Oferta assistencial TAC Dental

Descripció de la prova

Els dentistes prescriuen el TAC maxil·lar per planificar amb la màxima exactitud la col·locació dels implants. Amb aquesta exploració s'aconsegueix:

  • Localitzar i determinar la distància a les estructures anatòmiques vitals.

  • Mesurar l'amplada de l'os alveolar i visualitzar el contorn de l'os.

  • Determinar si és necessari un injert de l'os o un aixecament de sen.

  • Seleccionar la mida i el model de l'implant més adequat.

  • Optimitzar la localització de l'implant i la seva angulació.

  • Reduir els temps quirúrgics.

Centres: