Score Càlcic

Score Càlcic

Home Oferta assistencial Score Càlcic

Descripció de la prova

L'Score Càlcic és una prova utilitzada per detectar els dipòsits de calci trobats a la placa ateroscleròtica de les artèries coronàries. Els mètodes més avançats del TAC permeten aproximacions més precises per detectar la calcificació coronària d'aterosclerosis, abans de que els símptomes es desenvolupin.

A Creu Blanca disposem de l'últim i més avançat TAC, l'Aquilion Vision. L'escàner és capaç de visualitzar la calcificació cardíaca amb un simple joc d'imatges, el que significa poder obtenir la informació d'una forma molt més ràpida que amb els anteriors TACs.

Més calci coronari significa més aterosclerosis coronària, indicant una major probabilitat de col·lapsar alguna part del sistema coronari i per tant un major risc de futurs problemes cardiovasculars.

Factors de risc

Tenen major risc de patir malalties de les artèries coronàries els individus amb les següents característiques:

  • Familiars o amb historial personal de malalties coronàries
  • Home de més de 45 anys, dona de més de 55 anys
  • Ex-fumador o fumador present
  • Historial amb un nivell alt de col·lesterol, diabetis o alta pressió arteríal
  • Sobrepés
  • Estil de vida inactiu

Centres: