Proves d'esforç

Proves d'esforç

Home Oferta assistencial Proves d'esforç
  • Prova d'esforç

Què és una prova d'esforç?

La prova d’esforç és un procediment àmpliament utilitzat en medicina esportiva que consisteix en la valoració de la resposta de l’organisme durant l’exercici. La PE amb anàlisi dels gasos respiratoris o ergoespirometria és una PE convencional en la que introduïm sistemes de mesura d’intercanvi de gasos respiratoris i ventilació pulmonar. La ergoespirometria ens permet avaluar la resposta del sistema de transport d’oxigen i del metabolisme energètic. En definitiva la PE ens permet mesurar de forma objectiva la capacitat funcional de l’individu.

Centres: