Ortopantomografia i Telerradiografia

Ortopantomografia i Telerradiografia

Home Oferta assistencial Ortopantomografia i Telerradiografia

Ortopantomografia i Teleradiografia

Descripció de les proves

La ortopantomografia és una radiografia panoràmica que mostra en una sola placa la totalitat de les dents i l'os que l'envolta.

La teleradiografía mostra la relacó que existeix entre les dents i el crani. És una radiografia que es prescriu quan s'ha de fer una ortodòncia.

Centres:

Ortopantomografia i Teleradiografia 0