Ecodoppler Cardíac

Ecodoppler Cardíac

Home Oferta assistencial Ecodoppler Cardíac

L'ecodoppler cardíac és una tècnica bàsica per l'estudi de l'anatomia i del funcionalisme cardíac.

És la tècnica de referència a l'avaluació dels pacients afectats de malalties a les vàlvules cardíaques. Es tracta d'una tècnica d'aplicació senzilla, sense efectes secundaris, amb fàcil interpretació de les imatges, el que la converteix en la forma més inòqua d'avaluar el cor, no solament pel cardiòleg, sinó per la resta d'especialistes.

Les indicacions més comunes per realitzar un examen amb Ecodoppler cardíac són :

  • Avaluació de la vàlvula aòrtica: estenosis i insuficiència
  • Avaluació de la vàlvula mitral
  • Valoració de les pròtesis
  • Valoració de l'aurícula i orelluela esquerres
  • Estudi de les cardiopaties congènites

Centres: