Densitometria

Densitometria

Home Oferta assistencial Densitometria

Centres:

Descripció de la prova

La densitometria òssia és una tècnica diagnostica que permet mesurar la densitat mineral de l'os, és a dir, el seu contingut en calci. El densitòmetre és un aparell que actua per emissió de raigs X. La radiació total que rep un pacient és molt baixa, 20 vegades inferior a la d'una radiografia de tòrax, per lo que no representa cap risc.

Per realitzar una densitometria òssia no es requereix preparació prèvia.

El diagnòstic es realitza per l'anàlisi informàtic de les àrees d'interès de les imatges obtingudes mentre el pacient es troba estirat.

Contraindicacions

  • Embaràs
  • Ingesta de contrast radiològico en les últimes hores
  • Pròtesis total o parcial de la zona a estudiar
Densitometria 0