Revisions per especialitat

Revisions per especialitat

Home Oferta assistencial Revisions per especialitat

La revisió urològica s'ha consolidat com el millor mètode preventiu per detectar amb rapidesa la patologia prostàtica en l'home. Cada vegada són més els cavallers que anualment es sotmeten a l'esmentat screening per a la seva pròpia tranquil·litat. Hauria de ser una revisió indispensable en homes majors de 40 anys per a la detecció precoç de malalties relacionades amb l'aparell urinari i reproductor.

Protocol

  • Exploració Mèdica Complerta
  • Fluxometria
  • Ecografia Renovesicoprostàtica

Lliurament personalitzada dels resultats obtinguts pel mateix metge.


Revisió Digestiva

És l'última novetat en el diagnòstic preventiu. Aquesta revisió inclou una bateria d'exploracions que descarten la patologia digestiva, amb una Analítica completa en sang i orina que inclou marcadors tumorals, amb una Ecografia Abdominal i amb una Colonoscòpia Virtual.

Protocol

  • Exploració mèdica completa

  • Anamnesi i Història Clínica

  • Analítica completa de sang i orina que inclou: CEA, Ferritina i Trasferritina

  • Ecografia Abdominal

  • Colonoscòpia Virtual

Lliurament de resultats

Un cop realitzades totes les proves, el metge encarregat del reconeixement mèdic et farà una primera valoració dels resultats. Uns dies després, se't citarà per fer-te lliurament dels informes finals i les recomenacions mèdiques oportunes.


Revisió Urològica 0