Revisió Bàsica

Revisió Bàsica

Home Oferta assistencial Revisió Bàsica

Aquesta revisió va dirigida a totes les persones, homes i dones, independentment de la seva salut, que desitgen conèixer l'estat general de la seva salut.

Protocol

  • Exploració mèdica complerta amb història mèdica
  • Perfil analític de sang
  • Ecografia abdominal
  • Electrocardiograma
  • Radiografia de tòrax
  • Proves funcionals respiratòries

Procés

  • A la hora acordada t'hauràs de presentar en dejú en el centre on es realitzarà el xequeig
  • Abans de començar la bateria de proves et visitaràs amb el metge responsable del xequeig. Ell s'encarregarà de redactar l'historial clínic, t'orientarà sobre quines proves et convenen més o quins especialistes haurias de visitar. També serà qui s'encarrega d'elaborar els informes finals i de fer les recomanacions mèdiques oportunes.
  • Una vegada s'acaba la visita, es realitzaran aquelles proves que requereixen dejú.
  • Després de l'esmorzar es seguirà amb la resta de proves i es visitarà als especialistes, si així procedeix

Entrega de resultats

Una vegada realitzades totes les proves, el metge encarregat del reconeixement mèdic et farà la primera valoració dels resultats. Uns dies després tornaràn a citar-te per l' entrega dels informes finals i se't faran les recomanacions mèdiques oportunes.

Centres:

Revisió Bàsica 0