Laboratori d'anàlisis

Laboratori d'anàlisis

Home Oferta assistencial Laboratori d'anàlisis

Existeixen múltiples paràmetres de sang a analitzar, per això és necessari que acudeixi amb una petició mèdica. L'analítica serà diferent depenent del que el seu metge vulgui saber.

Citologies i biòpsies

El nostre laboratori analitza totes les citologies i biòpsies de les mostres recollides en les diferents consultes dels centres: citologies vaginals, biòpsies prostàtiques, biòpsies de mama, mostres de pell, d'ungla...

Test de sensibilitat alimentària

Si sents molèsties al finalitzar de menjar determinats aliments potser és perquè ets intolerant a ells. A través d'una simple punxada pots saber a quins aliments ets intolerable. Veure més informació.

Test Omega 3. Perfil d'àcids grassos

L' analítica d'àcids grassos en sang proporciona la informació necessària pel control de les grasses de la dieta. Veure més informació.

Proves de paternitat

A través d'una comparació d'ADN d'una mostra de saliva és possible saber si dos individus estan emparentats en qüestió de dies. El nostre laboratori expedeix informe de caràcter judicial.

Preoperatoris

Un preoperatori està format, normalment, per un electrocardiograma, una placa de tòrax i una analítica de sang (de vegades també orina). Aquestes 3 proves són imprescindibles abans de realitzar qualsevol tipus d'acte que comporti anestèsia (intervenció quirúrgica o exploració mèdica).

Centres: